loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loadingGucci Diana竹节小号托特包
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading

Gucci Diana竹节小号托特包

¥37,500
古驰于1991年推出了首款配有竹节手柄的托特手袋,是当时时代的写照。沿袭品牌设计的演变和焕新理念,Gucci Diana系列手袋得以全新演绎,搭配可拆卸的皮革扣带,致敬原版手袋用来固定竹制手柄的功能性扣带
商品详情
配送 & 退货
该商品已下架