loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loadingGG Marmont系列小号肩背包
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading

GG Marmont系列小号肩背包

¥26,500
Gucci备受喜爱的手袋系列以亮眼的彩虹效果绗缝皮革焕新呈现,形塑从白日优雅至夜晚闪耀的魅力风尚。这款GG Marmont系列小号肩背包以粉色匠心演绎,巧妙融入闪亮金色调双G造型配件。
商品详情
配送 & 退货
该商品已下架