loading柔软GG Supreme帆布旅行袋
loading柔软GG Supreme帆布旅行袋
loading柔软GG Supreme帆布旅行袋
loading柔软GG Supreme帆布旅行袋
loading柔软GG Supreme帆布旅行袋
loading柔软GG Supreme帆布旅行袋
loading
loading
loading
loading
loading
loading

柔软GG Supreme帆布旅行袋

¥19,200
这款中号旅行袋,采用柔软GG Supreme帆布制作,此材料为GG Supreme帆布更为柔软的版本,包覆超细纤维面料,装饰GG图案。随附一条可以拆卸的织带肩背带。
商品详情
配送 & 退货
该商品已下架