loadingGG Supreme帆布小号邮差包
loadingGG Supreme帆布小号邮差包
loadingGG Supreme帆布小号邮差包
loadingGG Supreme帆布小号邮差包
loadingGG Supreme帆布小号邮差包
loadingGG Supreme帆布小号邮差包
loadingGG Supreme帆布小号邮差包
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading

GG Supreme帆布小号邮差包

¥9,000
于1970年代开始使用的GG标识,由始于1930年代的早期Gucci钻石菱格纹演化而来。这款小号邮差包将标志性图案与条纹织带相结合,这种经典搭配表现了对Gucci品牌本源的致敬。
商品详情
配送 & 退货
该商品已下架