loading饰“Gucci Boutique”棉衬衫
loading饰“Gucci Boutique”棉衬衫
loading饰“Gucci Boutique”棉衬衫
loading饰“Gucci Boutique”棉衬衫
loading饰“Gucci Boutique”棉衬衫
loading饰“Gucci Boutique”棉衬衫
loading
loading
loading
loading
loading
loading

饰“Gucci Boutique”棉衬衫

¥5,600
2023早秋系列进一步探索正装服饰,一系列正装造型在该系列闪耀登场。该系列继续探索这一设计主题,推出这款浅蓝色长袖棉衬衫。“Gucci Boutique”切丝创意探索传统正装剪裁标签,将其升级演绎为现代风格细节。
商品详情
配送 & 退货
该商品已下架