loading饰刺绣棉衬衫
loading饰刺绣棉衬衫
loading饰刺绣棉衬衫
loading饰刺绣棉衬衫
loading饰刺绣棉衬衫
loading饰刺绣棉衬衫
loading
loading
loading
loading
loading
loading

饰刺绣棉衬衫

¥5,800
运用现代态度焕新诠释经典,塑造Gucci全新系列设计理念。这款棉衬衫以浅蓝色棉布匠心打造,衣领背面缀饰“Gucci Lovers Pleasure Club”刺绣,尽显别样匠心。
商品详情
配送 & 退货
该商品已下架