loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loadingGucci Blondie系列迷你肩背包
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading

Gucci Blondie系列迷你肩背包

¥14,000
尽管呈现着品牌颇为大胆且现代感十足的图案之一,Gucci Blondie系列持续以同色调皮革设计散发含蓄内敛的气息。该系列匠心融蕴圆形几何风格互扣式双G,尽展Gucci的澎湃活力,这款白色皮革迷你肩背包便是其中之一。
商品详情
配送 & 退货
该商品已下架