GUCCI
GUCCI BAMBOO 1947

Gucci Bamboo 1947系列竹节手袋延续品牌创意表达和精湛工艺。
欢迎前往指定门店,或在客户顾问的协助下体验专享选购。
GUCCI
联系在线顾问