GUCCI
Jackie 1961系列
作为Gucci标志性手袋之一,Jackie 1961系列以简约优雅的半月形包身和推入式锁扣而闻名;丰富的尺寸、色彩和材质选择展现焕然一新的当代魅力。
GUCCI
Jackie 1961系列小号手袋
点击购买